Jaktnyheter

Sopstationen i Fagersta stängs

Efter pestutbrottet. Återbruket vid avfallsanläggningen stänger. Foto: Mikael Moilanen och Gettyimages, montage

Efter utbrottet av afrikansk svinpest i kommunen har Jordbruksverket beslutat att återbruket vid sopstationen Sänkmossen i Fagersta ska stängas.

Vid klockan 12:00 idag stängde anläggningens återvinningsdel, Återbruket, på uppmaning från jordbruksverket, det skriver Vafab, som driver anläggningen på sin Facebooksida.

Anledningen är att man vill säkerhetsställa att insamlingen av hushållsavfall kan ske på ett säkert sätt, det då återbruket gränsar till avfallsanläggningen.