Jaktnyheter

Smittsam sjukdom påvisad – Vill ha in prover

I april avlivades en vildren i sydvästra Norge med sjukdomen Chronic Wasting Disease, CWD. Fallet är det första kända i Europa. Nu har CWD även påvisats hos en älgko i Sør-Trøndelag i Norge, cirka fem mil från svenska gränsen. Jordburksverket tar hotet om smittspridning till Sverige på allvar.
Just nu undersöks och provtas fler djur i Norge för att följa upp smittspridningen. I dagsläget finns inga restriktioner för att sälja eller äta kött från hjortdjur, men Jordbruksverket vill ändå uppmärksamma att svenska myndigheter nu arbetar med att lägga upp en strategi för övervakning av CWD. Sjukdomen har aldrig påvisats i Sverige men myndigheten behöver få en bättre bild av läget. I första hand behöver den passiva övervakningen ökas och därför vill Jordbruksverket att prover från hjortdjur skickas in för undersökning. CWD har varit känt i USA i snart 40 år, och är vanligt förekommande hos hjortdjur i flera stater. Smitta kan ske genom kontakt mellan hjortdjur eller indirekt genom att friska djur kommer i kontakt med smittämnen i miljön. Sjuka djur utsöndrar smittsamma prioner i saliv, urin och avföring. Smittämnet är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge i lerhaltiga jordar. Störst risk för spridning av smitta är vid förflyttning av infekterade djur.  

Fakta

• Chronic Wasting Disease CWD är en prionsjukdom som är känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sen 1960-talet. CWD tillhör gruppen prionsjukdomar, i den gruppen ingår bland annat scrapie och bovin spongiform encefalopati, BSE, även kallad ”galna ko-sjukan”.

• CWD har aldrig påvisats i Sverige. På grund av att fall hos hjortdjur nu påvisats i Norge går det inte att utesluta att den även finns i Sverige. Senast vi undersökte om CWD finns hos hjortdjur i Sverige var 2007.

• CWD kännetecknas av förändringar i hjärnan vilket leder till neurologiska symptom, avmagring och död.

• Det finns inga kända fall av smitta till människa, vare sig direkt från djur eller via mat.

• Myndigheterna arbetar nu med att lägga upp en strategi för övervakning, för att få en bättre bild av läget i Sverige.

Instruktion om provtagning