Slutreplik: Naturskyddsföreningens ledning avslutar debatten!

Naturskyddsföreningen beklagar att denna debatt rörande enskilda personers ekonomiska situation och agerande förs i media och inte enbart mellan de parter som är berörda. Men Jörnemark väljer att argumentera på detta sätt och klargör själv jävsförhållandena. Vi vill här kort peka på Jörnemarks filtrering av fakta.

När det gäller betesfrågan erhöll djurägaren – Jörnemarks svärfar – de så kallade stödrätterna när dessa infördes och fick därmed ett värde för närmare 200 000 kr. Fram till och med 2011 har hela betesmarksersättningen gått till djurägaren, vilket inte är det vanliga. Därför har föreningen i en öppen upphandling omförhandlat avtalet och följer nu gängse fördelning av betesmarksersättningen (som uppgår till ca 650 000 kr), vilket innebär att 55 procent av dessa går till markägaren och resterande del till djurägaren.

För Naturskyddsföreningens del innebär detta att stora belopp nu kan göra naturvårdsnytta istället för att gå till djurägaren. Jörnemark använder det faktum att Naturskyddsföreningen tidigare ägde fårbesättningen som argument för sin sak men undviker berätta att detta huvudsakligen var under den tid då betesmarksersättningarna inte fanns.  

Naturskyddsföreningen har ett ansvar att på bästa sätt nyttja föreningens medel för natur- och miljövårdsfrågorna. Precis som utredaren – Göran Enander, tidigare bland annat statlig utredare och ordförande i föreningen – lyfte fram har kostnaden för skötseln av Lilla Karlsö under många år varit mycket hög.

Det har kostat alldeles för mycket per besökare på ön. Med vår ekonomiskt mer hållbara lösning, möjliggör vi fler besök och pengar frigörs för naturvårdsnytta på annat håll. Detta är fullt möjligt med fortsatt prioritet för naturvärdena.  

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen 

(Tidigare inlägg är publicerade på hemsidan den 1 februari , 28 januari och 24 januari 2012, reds anmärkning).

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser