Slutar jaga vildsvin på grund av radioaktiviteten

Heby (JJ) Leif Törnell som jagar i Heby utanför Sala vägrar skjuta fler vildsvin. Jakten innebär kostnader men köttet kan inte tas om hand på grund av den höga cesiumhalten.

Jägare vill inte skjuta vildsvin på grund av den potentiellt höga bequerelhalten i köttet. Foto: Gettyimages

– Det går inte att lägga tid och pengar på jakt där vi inte ens kan äta djuret, säger Leif Törnell till Sala Allehanda.

Av 32 undersökta vildsvin i Tärnsjötrakten norr om Heby visade sig 19 ha högre värden av becquerel än Livsmedelsverkets gränsvärde på 1 500 becquerel/kg.

Leif Törnell ställer sig frågande till vem som ska ta det ekonomiska ansvaret när vildsvinspopulationen kommer öka och därmed skadorna på jordbruksmarker, till följd av att jägare håller igen skotten när de inte vill ta hand om köttet.

Läs också:

Radioaktiva vildsvin skjutna söder om Gävle

Nu ska strålningen i vildsvinskött kartläggas

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser