SLU: Skjut fler björnar i renskötselområdet

Kungsbacka (JJ) Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, föreslår att fler björnar skjuts i renskötselområdet. Forskarna pekar på att områdesinriktad – en jakt där man skjuter alla björnar i kalvningsområdet och angränsande områden – vore lämpligt .

Forskare föreslår att alla björnar i renarnas kalvningsområden, och närliggande områden tas bort. Foto: Istock

Det är Dagens Eko som rapporterar om SLU-rapporten. Bakgrunden är att många samebyar dignar under trycken av rovdjuren.

En forskningsstudie visade att björnar dödar långt fler renar än man tidigare trott. I ytterligare en studie försökte man hålla renkalvar inom hägn. Men då blev de lättare sjuka och Jens Frank, forskare vid Viltskadecenter, menar att renhägn är en dyr och arbetskrävande metod.

Områdesintriktad jakt skulle istället ge resultat, enligt forskningsrapporten. Den skulle innebär att alla björnar inom utpekade områden skjuts, även honor med ungar som annars är fredade.

Dyrare men mer rättvist

Forskarna föreslår också att samebyarna ska få ersättning för hur många björnar de har på sina marker. I dag ersätts samebyarna utefter hur stora arealer de förfogar över.

Ett sådant system skulle vara dyrare för staten men mer rättvist, enligt Jens Frank. Han har kommit fram till att staten ersätter endast en bråkdel av samebyarnas rovdjursskador.

Robert Franzén, vice ordförande i Rovdjursföreningen, tror inte att områdesinriktad jakt är ett lagligt sätt att skydda rennäringen från björnattacker.

Benny Jonsson, rovdjursansvarig i Idre Sameby, är positiv till SLU:s rapport.

– Det är ju helt skamligt av Sverige att man säger att vi har råd att ha rovdjur, och så ska enskilda näringar stå för kostnaderna, säger Benny Jonsson till Dagens Eko.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser