SLU-professor ger lugnande besked om älgstammen

Älgen kan komma att hamna på Artdatabankens "rödlista", men stammen är inte hotad, meddelar professor Göran Ericsson.

Den svenska älgstammen har minskat, men älgen är inte hotad. Foto: Gettyimages

Svensk Jakt var först med att berätta att Artdatabankens personal bedömer att älgen kan placeras i kategorin ”nära hotad”. Detta eftersom älgstammen minskat.

Från Jägareförbundet har man framhållit att den ökade avskjutningen är planerad, för att minska skogsskador.

I P4 Jämtland förklarar Göran Ericsson, professor i viltekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att det inte finns något allvarligt hot mot älgstammen.

”Liten varningsklocka”

– Nej, det kan vi slå fast. Det är ingen fara för den svenska älgen, den nordiska älgen, eller älgens välbefinnande i världen. Vi har kanske 350 000 älgar i Sverige, så det är långt ifrån att de tar slut, säger Göran Ericsson till P4 Jämtland.

Han förklarar i radiostationens inslag att älgarna i Sverige räknas genom avskjutning och att ett av kriterierna som Artdatabanken bedömer är om stammen minskar snabbt.

– På 15 års sikt har älgen minskat i och med att vi skjutit av och minskat antalet älgar. Vi har gått från drygt 100 000 skjutna älgar till cirka 80 000. Det är en indikation på att stammen verkar minska, men det är ingen fara för älgen som art. Men det är en liten varningsklocka, att nu är det faktiskt färre älgar där ute, säger Göran Ericsson till P4 Jämtland.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SVA vill ha hjälp att kartlägga nya fågelvirus

SVA vill ha allmänhetens hjälp att hålla koll på om Sverige nås av fågelvirus som även kan smitta andra människor och djur och som inte funnits här tidigare. Allmänheten uppmanas rapportera döda fåglar som påträffas.

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser