SLU-professor ger lugnande besked om älgstammen

Älgen kan komma att hamna på Artdatabankens "rödlista", men stammen är inte hotad, meddelar professor Göran Ericsson.

Den svenska älgstammen har minskat, men älgen är inte hotad. Foto: Gettyimages

Svensk Jakt var först med att berätta att Artdatabankens personal bedömer att älgen kan placeras i kategorin ”nära hotad”. Detta eftersom älgstammen minskat.

Från Jägareförbundet har man framhållit att den ökade avskjutningen är planerad, för att minska skogsskador.

I P4 Jämtland förklarar Göran Ericsson, professor i viltekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att det inte finns något allvarligt hot mot älgstammen.

”Liten varningsklocka”

– Nej, det kan vi slå fast. Det är ingen fara för den svenska älgen, den nordiska älgen, eller älgens välbefinnande i världen. Vi har kanske 350 000 älgar i Sverige, så det är långt ifrån att de tar slut, säger Göran Ericsson till P4 Jämtland.

Han förklarar i radiostationens inslag att älgarna i Sverige räknas genom avskjutning och att ett av kriterierna som Artdatabanken bedömer är om stammen minskar snabbt.

– På 15 års sikt har älgen minskat i och med att vi skjutit av och minskat antalet älgar. Vi har gått från drygt 100 000 skjutna älgar till cirka 80 000. Det är en indikation på att stammen verkar minska, men det är ingen fara för älgen som art. Men det är en liten varningsklocka, att nu är det faktiskt färre älgar där ute, säger Göran Ericsson till P4 Jämtland.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼