Släpp säljakten fri!

Kalla mig gärna aningslös, men jag har inte velat  generalisera och misstänkliggöra beslut som fattas i Stockholm. Sedan en tid tvivlar jag en aning efter att några myndighetspersoner i Naturvårdsverkets höghus intill centralstationen i Stockholm fattat sådana beslut att säljakten i stort sett omöjliggjorts i Bottenviken.

Släpp säljakten fri. Det finns ingenting som talar för att det skulle ske någon överbeskattning, tvärtom är jaktformen så krävande att de inte finns många som har utrustning, kunskap eller intresse att vara på drivisen i Bottenviken. Foto: Istock

Med några tangenttryckningar som resulterade i ett historisk stycke står det i Naturvårdsverkets beslut: Skyddsjakten får endast ske efter gråsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där gråsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Samma regler gäller för gråsäl, vikaresäl och knubbsäl.

Slutet på jakttradition

Naturvårdsverkets beslut sätter effektivt stopp för en månghundraårig jakttradition där jägare i alla tider på olika sätt tagit sig ut i havsisen för att jaga säl.
Förmodligen hade säljägarna under första del av 1900-talet uppskattat Naturvårdsverkets tankar om de visat sig att de kunnat jaga sälarna i strandkanten utanför fiskebryggan. Men så var eller är inte verkligheten. Dåtidens kunniga jägare hade full koll på var sälarna fanns och det var inte för äventyret eller nöjet att ligga ute i båtar på havet veckovis som de uthärdade svåra strapatser i de områden där det fanns drivis och säl.

Gott om sälar

På många ställen vid Västerbottenskusten där jag bor finns det fornlämningar som ger besked om att dåtidens jägare och fiskare var väldigt beroende av säl. Man hittar säl- och sikben på de flesta utgrävda boplatserna. Sälen hade en enormt stor betydelse som mat och råvara till kläder, och så kokade man sälfettet och använde till lampor. I senare tid har sälfettet använts att blanda i målarfärg och även som ingrediens i skofett.
Under 1400-talet var sälen en viktig inkomstkälla för Sverige då man förmått katoliker i Europa att köpa sälkött under beteckningen fisk. ”Fisken” var då möjlig att äta även under fastan. Stora pengar förflyttades på den tiden från Europa till Sverige och inte som nu tvärtom. Någon brist på säl omtalas aldrig i skrifterna.

Hundratals sälbåtar

När det röksvaga krutet anlände började säljakten att bli alltmer effektiv. Hundratals sälbåtar med jägare från fiskesamhällen i norra Sverige och Finland låg ute i flera veckor och jagade säl. Fram till andra världskriget jagade man intensivt utan att någon talade om brist på säl. Min svärfar minns hur finska säljägare kom iland i byn Burvik under slutet av 1930-talet för att torka kläder och ladda ammunition. Det berättas att sälarna var betydligt mer skygga än vad som är fallet i dag.

Efter andra världskriget minskade den ekonomiska betydelsen av säljakten och därmed uttaget.
Under 1950-talet började yrkesfiskarna rapportera att sälstammen minskade oroväckande trots att jakten minskat. Det dröjde fram till slutet av 1960-talet innan myndigheterna vaknade och då förbjöd man jakten som till stor del redan upphört. I Själva verket var det miljögifter som orsakat sälstammens nedgång, men det var jägarna som orättvist fick skulden.

Lovlig men nästan omöjlig jakt

Naturvårdsverkets beslut om att jakten endast får ske inom 200 meter från fiskeredskap omöjliggör i stort sett jakten om det inte finns tillgång till öar och hällar där sälarna kan ligga.
Om sälen hade betat skog hade vi haft jakttid hela året. Men nu är det ett av våra stora rovdjur vars rov sker i skydd av havets djup. Det verkar inte spela någon roll hur mycket yrkesfiskarna klagar och försöker förklara hur deras näring drabbats. Folket i skyskrapan vet bäst!

Det råder ingen som helst tvekan om att ifall sälstammen fortsätter att öka kommer sälarna antingen att drabbas av näringsbrist, fisken tar slut, eller kommer de att decimeras av någon viltsjukdom, något som hänt tidigare.

Naturvårdsverket och EU

När beslut skulle tas om medlemskap i EU kom J-O Pettersson, som då var ordförande för Jägareförbundet, glädjestrålande tillbaka till huvudstaden och meddelade förbundets medlemmar att det var helt okej att rösta ja till EU eftersom han fått försäkringar i Bryssel att den svenska jakten skulle få bedrivas som tidigare.
Lurad blev i alla fall undertecknad. EU har förutom habitat och direktiv även effektivt satt stopp för all handel med sälprodukter. Inte undra på att man är skeptisk till myndighetspersoner som arbetar i höghus i stora städer.

 

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Annonser