Skyddsjakt på flera björnar

Östersund (JJ) Björnarna har gått ur ide och ställer nu till skador i renhjordar berättar länsstyrelsen i Jämtland.

Nu har björnarna i Jämtlands län börjat röra på sig ordentligt. Länsstyrelsens rovdjurshandläggare i Jämtland, Mikael Wallén, berättar för Jaktjournalen att en björn skjutits under skyddsjakt i trakten av Offerdal i Krokoms kommun.

Björnen hade kommit in i en renhjord och där förorsakat samerna stor skada.

Skyddsjakt på ytterligare två björnar har länsstyrelsen också beslutat om. De rör sig inne i en renhjord i Frostviken i Strömsunds kommun. Dessa björnar har ännu inte fällts.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser