Jaktnyheter

Skytteklubb stängs till vidare

Sjöbo (JJ) Sövdeborgs skytteklubb utanför Sjöbo åläggs skytteförbud tills dess klubben åtgärdat bullernivåerna på anläggningen.
Det är boende i närområdet som klagat på klubbens skytteverksamhet vilket lett till att en bullermätning genomförts. Decibeltalen visade att ljudnivåerna på skyttebanan överskrider de tillåtna nivåerna Den kommunala nämnden beslutade att klubben skulle presentera en åtgärdsplan men detta beslut överklagades till länsstyrelsen i Skåne som nu bestämt att banan inte får användas alls tills dess samhällsbyggnadsnämnden beslutat om ytterligare inskränkningar i skytteverksamheten. – Förbudet gäller tills samhällsnämnden har fattat ett nytt beslut i ärendet, säger Emanuel Beyer, länsassessor på länsstyrelsen till Skånska Dagbladet.