Skyddsjakten på 13 järvar i Jämtland tillfälligt stoppad

Jämtland/Luleå (JJ) Förvaltningsdomstolen i Luleå har inhiberat skyddsjakten på 13 järvar i Jämtland, sedan länsstyrelsens skyddsjaktsbeslut överklagats.

Det är Svenska Rovdjursföreningen som överklagat länsstyrelsens beslut. De menar att jakten påverkar det regionala beståndet av järv mycket negativt, vilket innebär stor skada för järvarna i Jämtland.

Förvaltningsdomstolen väljer nu därför att stoppa skyddsjakten tills dess de prövat överklagan. Domstolen skriver följande i sitt beslut.

”Då utgången i målet framstår som oviss och med hänsyn till att en verkställighet av det överklagade beslutet inte kan bringas att återgå vid ett eventuellt bifall till överklagandet finner förvaltningsrätten att det för närvarande finns skäl att besluta om inhibition. Det överklagade beslutet ska därför tills vidare inte gälla, i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutats.”

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Debatt: Det finns plats för oss alla i fjällen

Sverige är ett märkligt land på många sätt, demokrati och lika rätt till ”allt” i vardagen är en ledstjärna. Nu har vi fått Girjasdomen. Var finns demokratin och de sunda förnuftet i den, frågar sig debattören Sivert Öderyd.
ANNONS ▼

Annonser