Skyddsjakt vid björnidé

Korpilombolo (JJ) Korju sameby har fått tillstånd att skjuta en björn för att minska rovdjurstrycket i området. Björnen får skjutas vid åtel från mitten av april. Jakten ska bedrivas som åteljakt i kalvningsområdet Vittamaa-Pellonhuhta, en halv mil från närmaste bebyggelse.Korju sameby har högt rovdjurstryck - ett av de högsta i länet i förhållande till samebyns renantal.

Samebyn har förlorat 17-40 procent av de märkta renkalvarna sommartid under senaste sex åren. Förra året försvann 26 procent av kalvarna.
 Björnar förmodas göra största skadan men även många lodjur samt järv och kungsörn finns i området. Att höstjakten på björn inte gett resultat anses bland annat bero på contortaplanteringarna i området.

Även naturskyddsföreningen
I rovdjursgruppen som tillstyrkt skyddsjakten ingår Svenska samernas riksförbund, Skoglig samverkan, Lantbrukarnas riksförbund, Svenska jägareförbundet, Jägarnas riksförbund/Landsbygdens jägare samt Svenska naturskyddsföreningen.

Samebyn har begärt att få lägga ut fiskrens och trafikdödade renar som åtel. Man har även ansökt hos Naturvårdsverket om att få bedriva skyddsjakten under hela dygnet.
 Däremot har samebyn dragit tillbaka sin begäran att på skoter få transportera vapen till åtelplatsen, och att den skulle bevakas med webbkamera.

Hona med ungar undantagna
Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt gäller även om det skulle överklagas. Skyddsjakten får bedrivas perioden 15 april – 20 maj 2008. Jakten omfattar dock inte björnhona med ungar. De som får bedriva skyddsjakten är: Tomas Petäjävaara, Lars Patomella, Mattias Björnfot, Stig Lampinen och Leif Isaksson. 
Jakten får även bedrivas på annans jaktområde, men åtelplatsen ska vara besiktigad och godkänd av länsstyrelsens fältpersonal.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser