Skyddsjakt på varg i Saxdalen

Dalarna(JJ) Det blir skyddsjakt på en varg i Saxdalen, utanför Ludvika. Däremot avslår länsstyrelsen två olika ansökningar om skyddsjakt på varg i Insjön.

– Det rör sig om olika typer av vargproblem, säger Fredrik Dalerum, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna, i ett pressmeddelande.

I Saxdalen har flera vargar vid upprepade tillfällen rört sig nära samhället.
– Vi anser att skyddsjakt är den lämpligaste lösningen på de problem som uppstått i och omkring Saxdalen. Vi har fått rapporter om oskyggt beteende under en längre tid, och i flera närliggande samhällen. Skyddsjakt skulle kunna ha en stor skrämseleffekt på eventuellt kvarvarande vargar. Vi har därför valt att bevilja jakt på en varg i området, säger Fredrik Dalerum.

Den ena ansökningen från Insjön rör vargangrepp på får och den andra rör en grupp närgångna vargar. Ingen av dessa ansökningar beviljas.
– Vi har stor förståelse för den oro som de vargar skapat som uppehållit sig nära ett bostadshus. De rapporter vi har fått in tyder dock inte på ett tillräckligt tydligt upprepat beteende för att vi ska kunna bevilja skyddsjakt. En annan faktor som spelar in är husets tämligen isolerade läge, säger Fredrik Dalerum.

När det gäller fårangreppen gör länsstyrelsen bedömningen att möjligheten till förebyggande åtgärder inte har uttömts helt. Länsstyrelsen fortsätter att bevaka situationen i Insjön för att undvika att ytterligare problem uppstår.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser