Skyddsjakt på sjundarevirvarg får fortsätta

Stockholm (JJ) Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagan av skyddsjakten på Sjundarevirsvargen. Beslutet om skyddsjakt är enligt domstolen välgrundat.

Fyra organisationer hade överklagat beslutet om skyddsjakt på en varg i Sjundareviret. De har bland annat anfört att markägaren inte har genomfört några åtgärder för att skydda sina får mot vargangrepp samt att det rör sig om tre genetiskt värdefulla vargar.

Förvaltningsrätten anser att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten inte försvåras om en av dessa vargar skjuts. En skyddsjakt kan vidare antas hindra att allvarlig skada uppkommer.

Vidare skriver Förvaltningsrätten att det inte är möjligt att på kort sikt genomföra permanenta förebyggande åtgärder för att skydda fåren. Beslutet anses proportionerligt vid en avvägning mellan intressena av att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen.

Skyddsjakten får fortgå fram till och med den 10 juni, skriver Förvaltningsrätten i pressmeddelande.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser