Skyddsjakt på säl

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på gråsäl och enstaka knubbsälar. Orsaken är att sälar trasar sönder fiskeredskap och äter upp fisken i dem. Till grund för besluten finns en förvaltningsplan för gråsäl.

Nya regler 2007
 Yrkesfiskarna får i år ökade möjligheter att skydda sina redskap och nät mot gråsälar. Skyddsjakt blir tillåten längs Östersjökusten från Ölandsbron till finska gränsen, Yrkesfiskare som vidtagit förebyggande åtgärder kan ansöka om att få jaga från båt.
De förebyggande åtgärderna innebär att de skaffat så kallat sälsäkra redskap, som pontonfällor för laxfiske eller bättre garn i näten.  
Preliminära siffror från en studie av Fiskeriverket visar att det är ett fåtal gråsälar som specialiserat sig på att ta fisk i redskap och nät, men de orsakar stor skada. Det är svårt att fälla de sälarna om redskapen ligger långt från land.
Hittills har jakt bara tillåts från land, is eller jakttorn som är fast angjorda i botten, men nu öppnas möjligheter till jakt från båt.   
Yrkesfiskare, som använder så kallade sälsäkra redskap kan ansöka hos Naturvårdsverket om tillstånd för jakt från båt. Jakten tillåts inom 100 meter från fasta fiskeredskap.  

Begränsningar i jakten
Ingen jakt tillåts i de 29 områden där sälforskarna räknar säl, och inte heller i sälskyddsområden.  
I Kalmar län tillåts jakt i Västerviks, Oskarshamns, Borgholms och Mönsterås kommuner. Gränsen går strax norr om Ölandsbron.
Vi har dragit den gränsen för att inte riskera att knubbsälar fälls istället för gråsäl. Det finns en liten stam av knubbsäl i södra Östersjön, som är genetiskt annorlunda än de på Västkusten 

Jakttid och kvoter
Jakt får pågå 16 april – 31 december, eller kortare om kvoten för länet är fylld. Högst hälften av sälarna får fällas före den 1 juni 2007.  
Totalt får 200 gråsälar fällas. Det är lika många som i fjol när man räknar in de individuella tillstånd till jakt som gavs i några län utöver kvoten. I år fördelas kvoterna så här: Norrbottens län 40 gråsälar, Västerbotten 20, Västernorrlands 20, Gävleborgs 40, Uppsala 20, Stockholm 25, Södermanland 10, Östergötland 15 och Kalmar län 10 gråsälar. 

Fakta:
Antalet sälar i Östersjön ökar med cirka 7 procent per år och beräknas nu uppgå till ungefär 24 000 individer. Fiskeriverket beräknar att de totala skadorna av sälar uppgår till cirka 55 miljoner kronor per år.  

Skyddsjakt på knubbsäl
Naturvårdsverket gav under 2006 åtta yrkesfiskare på västkusten tillstånd att fälla totalt sexton knubbsälar för att skydda ålryssjor mot skador. Detta är enskilda beslut där yrkesfiskarna ansökt om tillstånd.  

Bärga skjuten säl
Den som skjuter en säl ska också ta hand om kroppen. Du får därför bara skjuta från sådana platser och jaga på sådant sätt att du kan bärga fällda djur. 

Skjut från land
Grundregeln är att du ska skjuta från land eller annat fast underlag för att minska risken att skadeskjuta sälen. Du får till exempel jaga från is under lugna förhållanden. Men du får inte skjuta från båt eller fartyg som ligger fritt i sjön. 

AKTUELLT

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Laika skjuten – attackerade nötkreatur

Östergötland (JJ) En östsibirisk laika som smitit hemifrån sköts av en jägare när hunden rivit ner en ko i en hage. Händelsen inträffade för en dryg vecka sedan i södra Östergötland.

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Annonser