Skyddsjakt på Kinnekulledov

Götene (JJ) En lantbrukare har fått tillstånd att fälla tio dovvilt som orsakar skador på hans marker.

Det är länsstyrelsen i Västra Götalands län som beviljat skyddsjakten. Markägaren får fälla ett tio djur, företrädelsevis yngre individer. Dessutom skriver Länsstyrelsen i sitt beslut att markägaren endast får skjuta ett djur vid varje skyddsjaktstillfälle för maximal skrämseleffekt.

 

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser