Skyddsjakt på gråsälar

Naturvårdsverket ger tillstånd till skyddsjakt på 170 gråsälar fördelat på länen längs Östersjön från Östergötlands län och norrut. Det är oförändrat antal från i fjol, men jaktområdena i fyra län har utökats. Samtidigt fördelar Naturvårdsverket 17 miljoner till länsstyrelserna för de sälskador som yrkesfisket drabbas av.

— Det enda långsiktigt säkra sättet att skydda yrkesfisket mot skador är att utveckla sälsäkra fiskemetoder och fiskeredskap. Men vi gör bedömningen att viss skyddsjakt behövs för att minska konflikten mellan sälarna och fiskerinäringen, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Det finns idag cirka 22 000 gråsälar i Östersjön. Antalet ökar för varje år. Skadorna på yrkesfisket av gråsäl är cirka 55 miljoner kronor per år, enligt Fiskeriverket. Naturvårdsverket har totalt 37,8 miljoner kronor till att förebygga och ersätta viltskador och av dessa medel går 17 miljoner till sälskador. Tidigare i år har 4,9 miljoner kronor fördelats i bidrag till förebyggande åtgärder.

— Det finns idag bättre redskap för främst lax- och sikfisket. Sälarna har svårare att komma åt fångsten i de nya redskapen, säger Per Risberg, handläggare av sälfrågor.

Skyddsjakten tillåts från 16 april till årets slut. Naturvårdsverket har godkänt länsstyrelsernas önskemål om utökade jaktområden i fyra län: Östergötland, Södermanlands, Uppsala, samt Västerbottens län. Där blir jakt tillåten i princip hela kuststräckan utom i skyddade områden och platser där sälarna räknas.

Naturvårdsverket ändrar i år inte villkoren för jakten att sälar endast får skjutas från land, men skall utreda möjligheterna att skjuta skadegörande individer av säl från båt.

I fjol sköts 83 av 170 sälar. I år tillåts skyddsjakt i Norrbottens län på 36 sälar, Västerbotten 18, Västernorrlands 14, Gävleborgs 34, Uppsala 20, Stockholms 23, Södermanlands 10 samt Östergötlands län 15 sälar.

Fördelningen av ersättningen till sälskador är 2,77 miljoner till Norrbottens län, 1,55 miljoner Västerbotten, 1,55 miljoner Västernorrland, 1,26 miljoner Gävleborg, 1,4 miljoner Uppsala, 540 000 Stockholm, 460 000 Södermanland, 310 000 Östergötland, 1,56 Kalmar, 420 000 Gotland, 750 000 Blekinge 750 000 Skåne, 680 000 Halland samt 1,26 miljoner kronor till Västra Götalands län.

AKTUELLT

Märkt varg hittad död i norra Värmland

Värmland (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar har en av vargarna som förra vintern märktes i det så kallade Grenseviltsprojektet hittats död. Uppgifter gör gällande att polisen misstänker illegal jakt.

Klövvilts-SM för beaglarna blev en succé

Ödeshög (JJ) Alla deltagande beaglar gick till pris och nio av elva startande hundar genomförde dubbla prisdrev. I går genomförde Svenska Beagleklubben för första gången någonsin klövvilts-SM, och det blev verkligen den succé klubben hoppats på.

Krönika: TV:s I rovdjurens spår – ”riktig göggelmögga”

Fagersta (JJ) Hos Sveriges Television ska medarbetarna vara opartiska. Det gäller dock inte rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet. På bästa sändningstid serveras nu svenska folket superpartisk "göggelmögga-journalistik" när Anders Lundin åker runt I rovdjurens spår, skriver Jaktjournalens Mikael Moilanen i den här krönikan.

Annonser