Skyddsjakt på fyra vargar i Jämtland

Östersund (JJ) Länsstyrelsen i Jämtland fattade under torsdagen den 12 februari beslut om skyddsjakt efter fyra vargar i trakten av Lillhärdal.

Vargarna ingår i det så kallade Tandsjöreviret och består av ett revirmarkerande par samt vad Länsstyrelsen bedömer två fjolårsvalpar.

Vargarna har under vintern utökat sitt revir västerut in i renskötselområdet. Under den senaste veckan har Länsstyrelsen dokumenterat att vargarna jagar ren inom samebyn Ruhvten Sijtes vinterhjordar och att de har trots flera skrämselförsök återkommit till området och fortsatt jaga ren.

Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att man därför inte ser någon annan lämplig lösning än att bevilja skyddsjakt efter vargarna för att begränsa skadorna för rennäringen i området.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SVA vill ha hjälp att kartlägga nya fågelvirus

SVA vill ha allmänhetens hjälp att hålla koll på om Sverige nås av fågelvirus som även kan smitta andra människor och djur och som inte funnits här tidigare. Allmänheten uppmanas rapportera döda fåglar som påträffas.

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser