Skyddsjakt på fyra vargar i Jämtland

Östersund (JJ) Länsstyrelsen i Jämtland fattade under torsdagen den 12 februari beslut om skyddsjakt efter fyra vargar i trakten av Lillhärdal.

Vargarna ingår i det så kallade Tandsjöreviret och består av ett revirmarkerande par samt vad Länsstyrelsen bedömer två fjolårsvalpar.

Vargarna har under vintern utökat sitt revir västerut in i renskötselområdet. Under den senaste veckan har Länsstyrelsen dokumenterat att vargarna jagar ren inom samebyn Ruhvten Sijtes vinterhjordar och att de har trots flera skrämselförsök återkommit till området och fortsatt jaga ren.

Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att man därför inte ser någon annan lämplig lösning än att bevilja skyddsjakt efter vargarna för att begränsa skadorna för rennäringen i området.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼