Skyddsjakt på en varg i Jämtland

Östersund (JJ) Under tisdagen den 24 februari fattade Länsstyrelsen beslut om skyddsjakt efter en varg i östra delen av länet.

Länsstyrelsen har dokumenterat att vargen har jagat ren inom ett område som tre samebyar nyttjar för vinterbete. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det finns en uppenbar risk att vargen kommer att fortsätta orsaka allvarlig skada för renskötseln i området.

Den aktuella vargen har redan under föregående vinter orsakat skador inom Ohredahke sameby, varvid samebyn det här året valt att flytta sina renar till vinterbete längre söderut. Vargen har fortsatt orsakat skada trots att samebyarna har flyttat sina renar från det området som vargen tidigare vinter orsakat skada inom.

Förutom Ohredahke har även Jijnjievaerie och Raedtievaerie samebyar renar inom det område som vargen rör sig inom.

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lösning än att bevilja skyddsjakt för att förhindra fortsatta skador för rennäringen i området.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Varg rymde från djurpark under natten

Någon gång under natten lyckades en varg ta sig över ett fyra meter högt stängsel med taggtråd och el på Orsa rovdjurspark. Parken är i krisläge och polis och länsstyrelse är inkopplad för att genomföra eftersök.

Vargvalp konstaterad i Sjundareviret

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fått en bild på en vargvalp i Sjundareviret och kan därför bekräfta att föryngring ägt rum, något som de tidigare förväntat sig men inte kunnat konstatera.

Ledare: Tio år av misslyckad vargförvaltning

Det må vara tioårsjubileum av Sveriges nya rovdjurspolitik, men jag ser ingen anledning att fira något. Kvar är bara bevisen för att beslutsfattare inte bryr sig om oss jägare, skriver chefredaktör Daniel Sachez.

Terroriserande älgar skjutna

Under två månaders tid har en älgko med två kalvar satt skräck i Lerumsborna. Två hundar har sparkats ihjäl och folk har blivit skadade och jagade. Nu har älgarna skjutits.
ANNONS ▼

Annonser