Skyddsjakt på en varg i Jämtland

Östersund (JJ) Under tisdagen den 24 februari fattade Länsstyrelsen beslut om skyddsjakt efter en varg i östra delen av länet.

Länsstyrelsen har dokumenterat att vargen har jagat ren inom ett område som tre samebyar nyttjar för vinterbete. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det finns en uppenbar risk att vargen kommer att fortsätta orsaka allvarlig skada för renskötseln i området.

Den aktuella vargen har redan under föregående vinter orsakat skador inom Ohredahke sameby, varvid samebyn det här året valt att flytta sina renar till vinterbete längre söderut. Vargen har fortsatt orsakat skada trots att samebyarna har flyttat sina renar från det området som vargen tidigare vinter orsakat skada inom.

Förutom Ohredahke har även Jijnjievaerie och Raedtievaerie samebyar renar inom det område som vargen rör sig inom.

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lösning än att bevilja skyddsjakt för att förhindra fortsatta skador för rennäringen i området.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Sköt ko och tog ut foster

Jägaren ska ha skjutit på två kor. Den ena dog och den sprättade han upp och tog ut ett foster ur. Den andra kon skadesköts och fick avlivas.

Bröd i björnmage faktor vid utredning om jaktbrott

Med 300 björnbesiktningar under sin tid som naturbevakare har Hans Olov Hansson sett hur maginnehållet på fällda björnar skiftat med åren. – Nu för tiden är mycket vanligt med processad mat i magen. Men enligt miljöåklagare Åse Schoultz är brödet i magen på björnen "en faktor" vid utredning om jaktbrott.
ANNONS ▼

Annonser