Skyddsjakt på dovhjortar i Åtvidaberg

Åtvidaberg (JJ) Under perioden den 1 juli till den 31 augusti får ett antal dovhjortar skjutas i Åtvidaberg och Grebo tätort.

Det rör sig om 30 handjur av dovhjort som länsstyrelsen i Östergötland  beviljat skyddsjakt på. Jakten ska bedrivas för att förhindra allvarligare olyckor i Åtvidaberg och Grebo tätort. Åtvidabergs kommun lämnade i slutet av juni in en ansökan om skyddsjakt, detta på grund av att dovhjortar orsakar bekymmer i tätorterna.

Länsstyrelsen anser att jakten borde bedrivas under den ordinarie säsongen för dovhjort, men att skyddsjakt är motiverat i det här fallet för att förhindra fortsatt skada. Det är dock inte alla jägare som får chansen att fälla hjortarna utan det är endast kommunens utsedda skyddsjägare som får ta sig ann uppgiften.

De i sin tur måste bland annat ha fått godkännande från fastighets- eller markägaren där djuren befinner sig vid jakten, de får endast bedriva smyg- eller vaktjakt på djuren och jakten måste genomföras med stor hänsyn till såväl djur som natur.

Dessutom ska de i möjligaste mån försöka skrämma bort djuren snarare än att skjuta dem. Senast den 30 september ska jägarna redovisa hur många hjortar de har skjutit. De fällda djuren tillfaller den som äger jakträtten.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser