Skyddsjakt på 20 dovhjort

Åtvidaberg (JJ) Länsstyrelsen i Östergötland har gett tillstånd till skyddsjakt på 20 dovhjortskalvar.

En markägare utanför Åtvidaberg får lov att fälla 20 dovkalvar. fram till den 1 oktober.(Foto: Roger C Åström)

Område där jakten får bedrivas är på cirka 200 hektar norr om Åtvidaberg. Skyddsjakten får pågå fram till den 1 oktober för att förhindra skada på gröda.

Jakten får endast bedrivas som så kallad smyg- och vaktjakt och i första hand ska andra åtgärder vidtas för att hålla djuren borta. Under föregående år sköts 24 hjortar på samma område under ordinarie jakt, rapporterar Östgöta Correspondenten.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser