Skott mot varg var ingen Paragraf 28

Kungsbacka (JJ) Den varg som sköts av en passkytt i Tansenreviret utanför Gangnef i höstas var inget Paragraf 28 ärende. Trots detta gjorde skytten rätt och frias från brottsmisstanke av åklagaren, som menar att skytten handlat i nödexcess.

Enligt Åse Schoultz, den åklagare som tilldelades ärendet gjorde Länsstyrelsen rätt när de lämnade över ärendet till Polismyndigheten. Hon menar att de hade begått tjänstefel om de agerat på annat sätt.

– I det här fallet är det inget Paragraf 28 ärende. Jag valde att lägga ner förundersökningen med hänvisning till nödexcess. Jakthunden stod inte i omedelbart begrepp att attackeras men omständigheterna var sådana att skytten svårligen kunde besinna sig. Dessutom fanns det mycket lite tid för att agera. Skyttens beskrivning av situationen kan dessutom styrkas, säger hon.

Enligt förhören med skytten framkommer att denne tyckte sig vara övertygad om att han gjorde rätt. Det som juridiken sedan måste ta fasta på är huruvida skytten i det här fallet är har gjort sig skyldig till straffbar oaktsamhet. Det tycker inte Åse Schoultz.

– Jag tycker inte agerandet är oursäktligt. Man måste sätta sig in i hur situationen upplevdes för skytten. Ur detta perspektiv är handlingen försvarlig. Men jag ser detta som ett mycket speciellt fall under speciella förhållanden, säger Åse Schoultz.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser