Skogsstyrelsen vill skjuta hälften av alla älgar

Stockholm (JJ) Skogsstyrelsen vill halvera den svenska älg- och rådjursstammen. Om en halvering inte genomförs anser myndigheten att kostnaderna för skogsskadorna inom några år kommer att bli extremt höga.

I utredningen som presenterades idag har skogsstyrelsen räknat ut att kostnaderna och intäkterna samhällsekonomiskt för klövviltet i dagsläget är lika stora.
Viltolyckor kostar cirka 1,2 miljard kronor per år, betesskador på ungskog, cirka 500 miljoner kronor per år. Totalt kostar klövviltet cirka två miljarder kronor.
På intäktssidan finns rekreationsvärdet från jakt, samt värdet på viltköttet. Totalsumma hamnar enligt Skogsstyrelsen på cirka två miljarder
Trots detta vill Skogsstyrelsen halvera stammen. Vilket skulle innebära en samhällsekonomisk vinst på 500 miljoner kronor.
Enligt Göran Enander, generaldirektör på Skogsstyrelsen, kommer framtida generationer få dras med oacceptabla kostnader om inte älgstammen halveras.
Från jägarhåll ställer man sig skeptisk till beräkningen av jaktens rekreationsvärde som man anser vara betydligt högre än vad Skogsstyrelsen tagit upp i sina beräkningar.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser