Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Är en halverad älgstam lösningen? Arkivfoto: Per Jonson

Skogsstyrelsen föreslår i en ny rapport att den svenska älgstammen ska halveras. De menar att den då hamnar i samma älgtäthetsnivå som Lettland. Detta med målet att sju av tio tallstammar vid fem meters höjd ska vara oskadade av klövvilt.

Myndigheten vill att betesskadorna ska vara nere på ”acceptabla nivåer” 2021 och att man annars omprövar myndighetshemvist för klövviltsförvaltningen. I rapporten föreslår man att förvaltningen i så fall ska hamna under statligt ansvar.

I rapporten föreslår man också att Älgbetesinventeringen bekostas av staten.

Läs hela rapporten här:

https://skogsstyrelsen.se/globalassets/nyheter/181108-remissversion-skogsskotsel-med-nya-mojligheter.pdf

AKTUELLT

Vit älg en klickraket

Kommunalrådet Hans Nilssons film på en vit älg har blivit en riktig klickraket. Den ska ha visats över 85 miljoner gånger.

Annonser