Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Är en halverad älgstam lösningen? Arkivfoto: Per Jonson

Skogsstyrelsen föreslår i en ny rapport att den svenska älgstammen ska halveras. De menar att den då hamnar i samma älgtäthetsnivå som Lettland. Detta med målet att sju av tio tallstammar vid fem meters höjd ska vara oskadade av klövvilt.

Myndigheten vill att betesskadorna ska vara nere på ”acceptabla nivåer” 2021 och att man annars omprövar myndighetshemvist för klövviltsförvaltningen. I rapporten föreslår man att förvaltningen i så fall ska hamna under statligt ansvar.

I rapporten föreslår man också att Älgbetesinventeringen bekostas av staten.

Läs hela rapporten här:

https://skogsstyrelsen.se/globalassets/nyheter/181108-remissversion-skogsskotsel-med-nya-mojligheter.pdf

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser