Skogsharen konkurreras ut av fältharen och rödlistas | Jaktjournalen
Just nu:
Annons
8 månader sedan fälthare
Det går dåligt för skogsharen i Sverige. Foto: Gettyimages
Skogsharen konkurreras ut av fältharen och rödlistas
De svenska skogshararna blir färre och nu rödlistar SLU Artdatabanken arten. – Skogsharen konkurreras ut av fältharen i områden där det inte ligger snö på vintrarna, säger forskaren Henrik Thurfjell.
Forskarna vet inte hur många skogsharar det finns i landet. Men det hjälp av projektet Svensk häckfågeltaxering, där man undersöker testrutor som är en gånger en kilometer stora, ser man att skogshararna minskar.

Henrik Thurfjell

– Vi använder oss också av spillningsinventeringar som gjorts på Grimsö viltforskningsstation. Nedgången i beståndet av skogshare beräknas till cirka 15 procent på tio år, säger Henrik Thurfjell på SLU Artdatabanken. Problemet för skogsharen är att snöfattiga vintrar lett till att fältharen spridit sig över ett större geografiskt området i Sverige.

Konkurrens från fältharen

– Fältharehanarna är större och tyngre och konkurerar ut skogsharehanarna under parningarna. Avkommorna blir i första hand hybrider och det leder i förlängningen till att skogshararna blir allt mer fältharar genetiskt, säger Henrik Thurfjell. Genom sitt storleksmässiga övertag intar fälthararna också de bästa och mest näringsrika biotoperna. Vad innebär rödlistningen? – Den innebär att vi pekar på att skogsharen har problem. I takt med klimatförändringen tror jag att skogsharen kommer att få svårt att klara sig i Sverige, utom möjligtvis i fjällen och Norrlands inland. Minskad jakt hjälper inte, eftersom det är oerhört få skogsharar som skjuts, svarar Henrik Thurfjell.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen 070 – 744 18 21

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!