Skogsharen konkurreras ut av fältharen och rödlistas

De svenska skogshararna blir färre och nu rödlistar SLU Artdatabanken arten. – Skogsharen konkurreras ut av fältharen i områden där det inte ligger snö på vintrarna, säger forskaren Henrik Thurfjell.

Det går dåligt för skogsharen i Sverige. Foto: Gettyimages

Forskarna vet inte hur många skogsharar det finns i landet. Men det hjälp av projektet Svensk häckfågeltaxering, där man undersöker testrutor som är en gånger en kilometer stora, ser man att skogshararna minskar.

Henrik Thurfjell

– Vi använder oss också av spillningsinventeringar som gjorts på Grimsö viltforskningsstation. Nedgången i beståndet av skogshare beräknas till cirka 15 procent på tio år, säger Henrik Thurfjell på SLU Artdatabanken.

Problemet för skogsharen är att snöfattiga vintrar lett till att fältharen spridit sig över ett större geografiskt området i Sverige.

Konkurrens från fältharen

– Fältharehanarna är större och tyngre och konkurerar ut skogsharehanarna under parningarna. Avkommorna blir i första hand hybrider och det leder i förlängningen till att skogshararna blir allt mer fältharar genetiskt, säger Henrik Thurfjell.

Genom sitt storleksmässiga övertag intar fälthararna också de bästa och mest näringsrika biotoperna.

Vad innebär rödlistningen?
– Den innebär att vi pekar på att skogsharen har problem. I takt med klimatförändringen tror jag att skogsharen kommer att få svårt att klara sig i Sverige, utom möjligtvis i fjällen och Norrlands inland. Minskad jakt hjälper inte, eftersom det är oerhört få skogsharar som skjuts, svarar Henrik Thurfjell.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Skjutbiograf byggs i Örebro

Nu ska en kombinerad skjutbiograf och jaktbutik byggas i Örebro. Det är Lanna Lodge, strax utanför staden som expanderar sina verksamheter. Första spadtaget tas nästa vecka.
ANNONS ▼