Skogsbolag skapar eget älgskötselområde i Västmanland

Sveaskog har fått grönt ljus från länsstyrelsen och bildar nu ett nytt älgskötselområde i Västmanland. Totalt berörs ett 20-tal jaktlag.

Nytt bolagstyrt älgskötselområde i Bergslagen. Arkivfoto: Per Jonson

Enligt David Hedlund, jakt- och klövviltansvarig på Sveaskogs resultatområde Norra Bergslagen görs ingreppet för att förbättra förvaltningen. Tidigare har området berörts av flera skötselområden. Nu ritar kartan om och i stället blir det ett helt nytt område på 60 000 hektar där majoriteten av skogen ägs av bolaget.

De övriga markägarna delar skogsbolaget syn på förvaltningen. Området kallas Färna Älgskötselområde.

–Vi vill även nå en enhetlig förvaltning med flera viltslag beaktade, över en större geografi. Samtidigt ger det oss möjlighet att öka måluppfyllnaden i jakten, säger David Hedlund.

David Hedlund berättar att älgbetesinventeringen visar skogen är relativt hårt drabbad. Någon exakt tilldelning för området vill han inte nämna och eftersom skötselområdet har en helt ny geografi finns inte heller några äldre avskjutningssiffror att utgå i från. Tanken är enligt David Hedlund att avskjutningen kommer baseras på avlysningsjakt och potter.

I samband med det nya älgskötselområdet bildas också ett kronskötselområde.

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SVA vill ha hjälp att kartlägga nya fågelvirus

SVA vill ha allmänhetens hjälp att hålla koll på om Sverige nås av fågelvirus som även kan smitta andra människor och djur och som inte funnits här tidigare. Allmänheten uppmanas rapportera döda fåglar som påträffas.

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser