Jaktnyheter

Skogsbolag skapar eget älgskötselområde i Västmanland

Nytt bolagstyrt älgskötselområde i Bergslagen. Arkivfoto: Per Jonson
Sveaskog har fått grönt ljus från länsstyrelsen och bildar nu ett nytt älgskötselområde i Västmanland. Totalt berörs ett 20-tal jaktlag.
Enligt David Hedlund, jakt- och klövviltansvarig på Sveaskogs resultatområde Norra Bergslagen görs ingreppet för att förbättra förvaltningen. Tidigare har området berörts av flera skötselområden. Nu ritar kartan om och i stället blir det ett helt nytt område på 60 000 hektar där majoriteten av skogen ägs av bolaget. De övriga markägarna delar skogsbolaget syn på förvaltningen. Området kallas Färna Älgskötselområde. –Vi vill även nå en enhetlig förvaltning med flera viltslag beaktade, över en större geografi. Samtidigt ger det oss möjlighet att öka måluppfyllnaden i jakten, säger David Hedlund. David Hedlund berättar att älgbetesinventeringen visar skogen är relativt hårt drabbad. Någon exakt tilldelning för området vill han inte nämna och eftersom skötselområdet har en helt ny geografi finns inte heller några äldre avskjutningssiffror att utgå i från. Tanken är enligt David Hedlund att avskjutningen kommer baseras på avlysningsjakt och potter. I samband med det nya älgskötselområdet bildas också ett kronskötselområde.