Skogsägare vill skyddsjaga älg – Länsstyrelsen nekar

Falköping (J)) En älgko med två kalvar uppehåller sig i en ung tallskog utanför Falköping och därför vill skogsägaren skyddsjaga dem. Länsstyrelsen säger dock nej.

Foto: Skogsstyrelsen.

Inte nog med att skogsägaren menar att tallföryngringen skadas. Älgarna uppvisar dessutom ett aggressivt beteende. De två älgarna håller till i ett fyra hektar stort skifte med tall.

Länsstyrelsen remitterade ärendet till Skogsstyrelsen som inventerade betesskadorna och kom fram till att de inte var tillräckligt omfattande. Skyddsjaktsansökan har därför inte beviljats.

Enligt Håkan Kollander, skogskonsult på Skogsstyrelsen i Skövde tar myndigheten hänsyn till skogens utvecklingspotential när betesinventering utförs. Om plantorna är så pass hårt betade att skogen kan inte utvecklas till produktionsskog finns skäl att använda skyddsjakt som åtgärd.

En mindre skogsfastighet kan drabbas hårdare än en större eftersom älgar som väl hittat attraktivt bete gärna stannar på samma plats, en längre tid.

Skogsägaren kan fortfarande överklaga länsstyrelsens beslut

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser