Skilda meningar om ny vargmatematik

Kungsbacka (JJ) Det råder delade meningar om idén att Sveriges ska ändra den matematiska formeln för beräkning av vargstammen. Inte så dramatiskt, tycker Grimsös vetenskapligt ansvarige, Henrik Andrén. Men Jägareförbundets Gunnar Glöersen håller inte med.

Sättet att beräkna vargstammens storlek vållar debatt. Foto: Gettyimages

I dag använder forskarna en beräkningsmodell där varje vargpar med valpar räknas som tio individer. Då får man med även de vargar som lämnat sina födelserevir och ännu inte hunnit få egna valpar.

Vargforskare Guillaume Chapron har föreslagit en ny modell, där omräkningsfaktorn ska vara åtta. Det skulle minska antalet vargar.

Med anledning av den extra spillningsinventeringen i vinter har Naturvårdsverket beställt en vetenskaplig rapport på vilken omräkningsfaktor som är den bästa att använda.

Familjegrupper ska räknas

Henrik Andrén, vetenskapligt ansvarig på Grimsö viltforskningsstation, menar att det inte blir någon större skillnad mellan åtta och tio.

– Siffran åtta ska multipliceras med antalet familjegrupper av varg. Det är grupper där det finns avkommor sedan tidigare år, säger Henrik Andrén.

Det skulle betyda att länsstyrelsernas personal inte behövde ägna kraft åt att försöka spåra och kvalitetssäkra varje ny valpkull. Vet man att det fötts vargar i ett revir tidigare år, och det finns äldre avkommor kvar i området, så räknas de som familjegrupp.

– Omräkningssiffran tio tar med alla vargar som varit vid liv under vintern. Med användning av siffran åtta dras alla kända döda vargar bort. Har de dött i december eller januari ska det inte vara med i sammanställningen den sista mars. Sedan får man diskutera om det är rätt att ta sista mars eller om det ska vara i december eller januari, säger Henrik Andrén.

”Inte stor skillnad”

Om man räknar på vinterns varginventering som underlag får man ett exempel på hur en förändring av omräkningsfaktorn skulle slå.

I Sverige och Norge dokumenterades totalt 43 kullar med vargvalpar. Om de multipliceras med tio blir siffran för vargstammen 430.

Totalt hittade man 46 familjegrupper, alltså ytterligare tre flockar med alfadjur och äldre valpar där årsvalpar inte kunde konstateras. Multipliceras den siffran med 8 blir summan 368.

En radikal minskning, alltså.

– Men sedan kan man lägga till de kända döda vargar, vilket var 55 i Skandinavien under inventeringsperioden. Då blir totalsumman 423. Det är inte stor skillnad, säger Henrik Andrén.

Han framhåller att samhället kan spara pengar på inventeringen med den nya omräkningsfaktorn. I takt med att rovdjursstammarna växer blir det allt dyrare för länsstyrelserna att spåra och kvalitetssäkra varenda vargkull.

Missade vargar

Men Gunnar Glöersen på Jägareförbundet pekar på att dagens omräkningsfaktor är relevant. Hans viktigaste poäng finns i den extra spillningsinventeringen i vinter, där man hittade vargskit efter 315 olika individer.

Man hittade 30,5 föryngringar som med omräkningssiffran 10 blir 305 vargar. Det blir nära de 315 som hittats i spillningsinventeringen.

– Dessutom ska man inte tro att det går att hitta spillning efter varenda varg i en spillningsinventering. Självklart har vi missat vargar, konstaterar Glöersen.

Han varnar för att använda siffran åtta som omräkningsfaktor.

”Agendan för Rovdjursföreningen”

– Det är en fallgrop. Då kommer människorna som motarbetar förvaltning av vargarna kommer att använda datumet sista mars. Då kräver de att referensvärdet, som rapporteras till EU, ska vara siffran från sista mars, inte bruttosiffran under vintern som vi använt hittills. Frågan är varför vi överhuvudtaget ska byta praxis, säger Gunnar Glöersen.

Han menar att det är vargforskare, som strider för en större vargstam, som ligger bakom förslaget.

– Det går ut på att ändra tidpunkten för när vi ska ha 300, eller 270 vargar. Det innebär att vargstammen kommer att öka dramatiskt, 20-25 procent. Det är agendan för exempelvis Rovdjursföreningen, säger Gunnar Glöersen.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼