Skärpta vapenregler

Stockholm (JJ) Många svenska jägare och vapenägare riskerar att förlora sina vapen. Regeringen vill utöka de medicinska skälet som gör en person olämplig att inneha vapen.

Enligt justitieminister Thomas Bodström kan det innebära att en person som visar dåligt omdöme, eller stor aggressivitet anses vara olämplig att inneha vapen.
Idag är läkare som vårdar personer med psykiska störningar skyldig att rapportera detta till polisen. Begreppet olämplig att inneha vapen ska vidgas och gälla alla medicinska skäl som gör en person olämplig. Begreppet innefattar även senildementa som tidigare inte klassades som psykisk störning.
Den som inte anses vara lämplig att inneha vapen får besök av polisen som ger vapenägaren tre månader på sig att avyttra vapnen. Om de inte sker tvångsinlöses vapnen. Regeringen föreslår även att polisen ska få rätt att söka igenom bilar på jakt efter vapen. I dag krävs beslut om husrannsakan för att söka igenom en bil, något som försvårat polisens arbete.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser