Skarp varganalys av 4-åring redan 1979

Kungsbacka (JJ) Vargdebatten slutar aldrig att rasa och de senaste åren har den gått från den ena absurditeten till den andra. 1979 visade dock en fyraåring i en radiointervju med P4 Värmland prov på stor klarsynthet, som står sig än idag.

Den fyraåriga Carl-Johan från norra Värmland intervjuades i januari 1979 av Radio Värmland. För att vara fyra år var grabben både välartikulerad och klarsynt när reporten ställde frågor om varg som nu börjat dyka upp i området.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser