Sista vargen på licensjakten i Västmanlands län fälld

Kölsta (JJ) Nyss fälldes den sista vargen på licensjakten i Västmanlands län. Jakten är därmed avlyst.

Länsstyrelsen bekräftar att alla vargar som tilldelats länet nu är fällda. Sofia Solleberg på avdelningen för naturvård är på väg ut för att genomföra besiktning av djuret, men har inga uppgifter om vargen som fällts eller hur jakten gått till.

Vargjakten i Västmanlands län har varit koncentrerad till Kölstareviret. Totalt sex vargar har fällts.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser