Sinkabirum förstärkt för vildsvin

Evald Hellgren med sin vildsvinsfälla, en vidareutveckling av räv- och grävlingsfällan Sinkabirum.Uppfinnaren och fällkonstruktören Evald Hellgren, Skellefteå, har tagit fram en fälla för fångst av vildsvin. Fällan är en vidareutveckling av modellen Sinkabirum som ursprungligen var avsedd för fångst av räv och grävling.

 Uppfinnaren har fått dispens för fångst av vildsvin, ett tillstånd som kan överlåtas till andra jägare förutsatt att fångade vildsvin veterinärbesiktigas och att resultatet rapporteras till Naturvårdsverket.
– Vildsvinen ökar dramatiskt i södra Sverige och det är inga tvivel om att fällfångst kommer att bli en metod att förvalta vildsvinsstammarna på, säger Evald Hellgren.
I Skellefteå finns inga vildsvin, men Evald är övertygad om att Sinkabirum kommer att fungera. Fällan är konstruerad för att klara en galt på cirka 100 kilo.
Vildsvinsmodellen är förstärkt med tjockare plywood (21 mm) och har kraftiga reglar på utsidan. Reglarna hålls på plats med skruvade plåtbeslag. Fällan är något längre och högre i tak än föregångaren, utvändigt är den 240 cm lång och 105 cm bred.

Betesgillrad
Luckan som slår igen är försedd med två låsningar, en på taket och en längst fram nere vid tröskeln så att den fångade grisen inte ska kunna ta sig ut. Invändigt är fällan helt slät.
Sinkabirum utlöses med bete för att det fångade djuret ska befinna sig längst in i fällan när den slår igen. Avgillringen bär uppfinnarens geniala signum och fungerar både när grisen drar i betet eller knuffar det in mot den bakre väggen. Mekanismen består av en fjäderbelastad järnstång. Beteskäppen (ett plaströr) där betet knyts fast placeras under järnstången. På väggen sitter en kloss som innebär att plaströret frigörs från den fjäderbelastade stången när grisen drar eller knuffar plaströret. Naturligtvis fungerar även denna modell på räv och grävling. Som bete föreslås en fläskbit på beteskäppen och att golvet täcks med majs.

DispensFällan är betesgillrad och utlöses när grisen drar eller knuffar beteskäppen framåt. I beteskäppen kan man fästa en fläskbit och sedan täcka golvet med majs.
Naturvårdsverket har beslutat om dispens för fångst av vildsvin. I beslutet skriver man att tillståndet gäller fram till och med utgången av år 2006. Förutsättningarna är att fällan är konstruerad liknande Sinkabirum och att fångstutrymmet vid avgillring saknar ljusinsläpp.
Naturvårdsverket ska för varje fångat vilt erhålla en rapport över eventuella synliga yttre skador som följd av fångsten. Rapporten ska intygas av veterinär. Om skadorna inneburit onödigt lidande för djuret kommer tillståndet att återkallas. Naturvårdsverket ser den ökande vildsvinspopulationen som ett stigande problem och vill därför pröva andra metoder än konventionell jakt.
För dem som är intresserade av att fånga vildsvin kan fällan beställas från Evald Hellgren, tel 0910-72 20 59. Information finns även på Evalds hemsida: www.ideverkstaden.com
Sinkabirum kostar 4 700 kronor inklusive moms + frakt.

Text och foto:ROGER C ÅSTRÖM
Jaktjournalen Jan/feb 2005

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Skadades när hjort attackerade

Linköping (JJ) Eftersöket på en skadad hjort blev dramatiskt när eftersöksjägaren plötsligt blev attackerad och landade så illa att räddningstjänst och ambulans fick inkallas. Olyckan inträffade utanför Sturefors i Linköpings kommun.

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Annonser