Jaktnyheter

Siktar på prover från 300 älgar

Jämtland (JJ) Prover från 300 vuxna älgar, fällda väster om E45. Det är målet i kartläggningen av CWD-läget i Jämtland.
Svenska myndigheter har vaknat när det gäller smittspridningen av den i Norge upptäckta sjukdomen, avmagringsjuka (Chronic Wasting Disease). Älgskötselområden har uppmanat jägare som fällt älgar i västra Jämtland att skicka in prover. Nu meddelar jaktvårdskonsulent, Magnus Hansson att man siktar på att ta prover av 300 älgar som skjutits i västra delarna av länet. Jägare eller jaktlag är därför välkomna att beställa kartonger med provtagningskit om de har vuxna älgar kvar att fälla väster om E45. Det som ska skickas in till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) är älgskallen. Den bör skickas in så fort som möjligt och svar om eventuell smitta kommer inom en vecka. Kontaktpersoner inom varje älgskötselområden hittas här>>