Sexdömd förlorade jaktvapen

Östergötland (JJ) En 52-årig man från Östergötland får inte längre ha skjutvapen efter att han dömts för sexualbrott.

52-åringen dömdes i januari i år för att ha ofredat en person sexuellt vid fem tillfällen. Straffet blev skyddstillsyn och samhällstjänst i 80 timmar.

Med anledning av brottsmisstankarna beslutade polisen att omhänderta mannens vapen. 52-åringen, som säger sig vara mycket intresserad av jakt och dessutom är skogsägare, överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Linköping.

Enligt domstolen måste en person som innehar vapen vara ”pålitlig, omdömesgill och laglydig”. Förvaltningsrätten anser att det ”finns starka skäl” att ifrågasätta om 52-åringen är en sådan omdömesgill person som kan betros med innehav av vapen.

Slutsatsen är att polisen hade fog för att omhänderta mannens skjutvapen, raspporterar Östgöta Correspondenten.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser