Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Daniel Ligné på Jägareförbundet ser att EU ändrar sin inställning till jakt . Foto: Istock och Jägareförbundet, fotomontage

Det är EU:s inställning i frågor kring jakt på exempelvis skarv, säl och varg som Daniel Ligné tänker på främst.

– Samtliga svenska parlamentariker, inklusive Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och så vidare, röstade för den linje vi drivit i 15 års tid, säger Daniel Ligné i webbradiointervjun.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser