Senarelägg ripjakten!

Stockholm (JJ) Jordbruksminister Eskil Erlandsson, har varit i kontakt med sina norska kollegor för att försöka samordna de två ländernas jakttider på ripa. Erlandsson har föreslagit att Sverige ska flytta fram ripjakten en vecka samtidigt som han förslog norrmännen tidigarelägga jakten en vecka.

Informationen lämnades när riksdagen diskuterade småviltjakten. Erlandsson berättade även att Statens Jordbruksverk ska få i uppgift att tillsammans med berörda myndigheter och organisationer att noga följa jakttrycket och riskerna för en ökad belastning på biotoperna, viltstammarna och rennäringen.
Helen Pettersson, (s)  Umeå anklagade regeringen för att lägga sig platt för EU innan kampens ens börjat. I politiken måste man ta risker ibland, hävdade hon.
Karin Åström (s) Kalix, varnade för den oro som sprider sig när fjällvärlden öppnas för EU:s sju miljoner jägare. – Vi vill ha ordning och reda i fjällen, sade hon.

AKTUELLT

Klövvilts-SM för beaglarna blev en succé

Ödeshög (JJ) Alla deltagande beaglar gick till pris och nio av elva startande hundar genomförde dubbla prisdrev. I går genomförde Svenska Beagleklubben för första gången någonsin klövvilts-SM, och det blev verkligen den succé klubben hoppats på.

Krönika: TV:s I rovdjurens spår – ”riktig göggelmögga”

Fagersta (JJ) Hos Sveriges Television ska medarbetarna vara opartiska. Det gäller dock inte rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet. På bästa sändningstid serveras nu svenska folket superpartisk "göggelmögga-journalistik" när Anders Lundin åker runt I rovdjurens spår, skriver Jaktjournalens Mikael Moilanen i den här krönikan.

Annonser