SD motionerar om färre vargar

Vargens referensvärde för en gynnsam bevarandestatus skall vara i enlighet med propositionen en hållbar rovdjurspolitiks nedre gräns för minsta livskraftiga population, innan licensjakt kan komma på tal. Det skriver Sverigedemokraterna i sin kommittémotion Jakt och vilt

Skandulvs redovisning av minsta livskraftiga population om 100 individer, var regeringens utgångspunkt i förslaget om ett intervallet 170-270 individer som riksdagen senare röstade igenom hösten 2013. Sverigedemokraterna anser att den nedre gränsen i detta intervall skall vara vägledande

Denna gräns skulle öppna upp för en större licensjakt än vad som möjliggörs genom den utredning Naturvårdsverket offentliggjorde den 6 oktober, om hur många vargar det krävs för gynnsam bevarandestatus, där Naturvårdsverket menar att det behövs mins 300 vargar i Sverige för att gynnsam bevarandestatus för varg inte ska äventyras

Älgstammen är på väg att föråldras då 70 procent av återväxten (kalv) hamnar i vargarnas magar. Vi kan inte fortsätta med samma tandlösa politik år efter år, utan måste vidta åtgärder för att lyfta problematiken. I Värmland, Örebro och Dalarnas län är koncentrationen som tätast och situationen är ohållbar i många bygder som ligger mitt inne i vargreviren. Hälften av landets vargstam beräknas dessutom finnas i Värmland.

Ett tydligt tecken på detta är resultaten av förra årets älgjakt i Värmland, där jaktlagen bara lyckades nå runt hälften av avskjutningsresultatet från 2013.

Runar Filper (SD) jaktpolitisk talesman

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Skadades när hjort attackerade

Linköping (JJ) Eftersöket på en skadad hjort blev dramatiskt när eftersöksjägaren plötsligt blev attackerad och landade så illa att räddningstjänst och ambulans fick inkallas. Olyckan inträffade utanför Sturefors i Linköpings kommun.

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Annonser