Savage 93 Varmint Syntet

Savage är inte det vanligaste vapnet på den Svenska vapenmarknaden. Men det betyder inte att vapnet saknar kvalitet och precision. Savage 93 i kaliber .17 HMR är ett intressant alternativ till .22 LR för den som vill använda småviltsstud­saren till jakt.

Savage Arms Company grundades 1894 av Artur Savage, Utica, New York. Artur Savage föddes på Jamaica 1857 och utbildades både i England och USA. Han emigrerade i 30-årsåldern till Australien där han under en tid bodde med aboriginerna och blev sedermera ägare av en av de största boskapsrancherna i Australien.
Efter flytten tillbaka till USA startades en period av uppfinningar inom både vapen- och industrisektorn.

Savage m99

Savage modell 99 blev en framgångsrik pro­dukt och ett allemansvapen. 1919 startade ett samarbete med indianhövdingen Chief Lame Deer som innebar att indianerna fick tillgång till moderna vapen mot att Savage fick stöd med marknadsföring. Det är från detta samarbete företagets logotyp härstam­mar, ett porträtt av hövdingen.
Under andra världskriget tillverkade Savage Arms otroliga mängder vapen för krigsmakten vilket resulterade i en tillverkningskapacitet som inte efterkrigsmarkna­den behövde. Efter rekonstruktion undveks konkurs och Savage Arms köptes och såldes ett antal gånger. I slutet på 1980-talet tillverkades enbart modell 110 och företaget stabiliserades.
En av de stora uppfinningarna under 1990-talet är Savage snail som är ett miljövänligt system för skjutbanor. Systemet används av nästan alla vapentillverkare och amerikanska myndigheter som NRA, FBI och militära specialförband.

.22 Win Magnum och .17 HMR

För den som vill ha en kraftigare .22 patron än .22 Long Rifle finns .22 Win Mag och .17 HMR att välja på. .22 Win Mag har funnits på marknaden sedan slutet på 1950-talet och .17 HMR såg dagens ljus under de första åren på 2000-talet.
Den sistnämnda kalibern är resultatet av ett utvecklingssamarbete mellan Hornady, Marlin och Ruger. Succén var så stor att ammunitionstillgången var mycket begränsad under några år. Hornady var den första tillverkaren av ammunition men följdes snart av CCI, Federal och Remington.
.17 HMR är baserad på .22 Win Mag-hyl­san som är nerstrypt till att passa .172 kulor. Det är lätt att förstå kaliberns popularitet när man studerar utbudet av kulor, hastighet och kulbanor. En mycket användbar kaliber för varmintskytte och övningsskytte. Det som stör bilden är möjligen priset på ammunitionen.

Skytte

Savage 93 presterade finfina träffbilder med Federal V-Shok. Den tätaste träffbilden, 17 mm på 100 meter, får anses vara över förväntan. Nu var förhållandena mycket goda med vindstilla och perfekta ljusförhållanden. Någon annan ammunition gick inte att komma över så hur det förhåller sig med CCI och Hornady kan jag inte uttala mig om men det är säkert inga problem.

Enkel plastkolv

Savage 93 har en enkel plastkolv som har pressade paneler med nätskärningsmönster. Kolven känns kort men har ett bekvämt pistolgrepp.
Bakkappan är av enklare utförande och har enbart en avslutande funktion. Någon bäddning har Savage inte kostat på men det förefaller som rekylupptagningen i stocken fungerar väl då precisionen är mycket bra. En stålcylinder är skruvad mellan mekanism och stock.

Magasin

Magasinet rymmer fem patroner. Om man vill kan ytterligare en patron laddas i patronläget vid jakt. För övningsskytte är det en onödig manöver. I de sammanhangen är ett 10 skottsmagasin något man i stället önskar sig.
Magasinet kan upplevas lite pilligt att sät­ta på plats. Spärren som är ett stålbleck är relativt styvt och kräver att man tar i för att
frigöra magasinet. Å andra sidan sitter magasinet säkert på plats. Under testskjutning­arna fungerade magasinet utan problem.

Mekanism och låsning

Savage Arms har ett rykte som innebär att man ska leda utvecklingen av precision inom vapenindustrin. 2003 introducerade företaget ett nytt avtryckarsystem, AccuTrigger. Ett enkelt men genialiskt, justerbart system som medger att avtryckarvikten kan justeras till väldigt låg utan att säkerheten äventyras. I korthet innebär AccuTrigger att en metallskena mekaniskt spärrar avfyringen när den del som sitter i avtryckaren inte belastas.
Till AccuTriggersystemet finns en konventionell säkring som låser avtryckaren. Säkringstangenten har en lång rörelse mellan säkrat och osäkrat med distinkta lägen.

Sammanfattning

Savage 93 är en trevlig bekantskap med intressanta möjligheter. Vapnet är välbalanserat med utmärkta skjutegenskaper. Ett plus är den fina precisionen.
Stocken är enkel men fungerar trots allt väl. Prislappen under 4 000 kr är mycket attraktiv och borde locka en hel del köpare. AccuTriggersystemet är precisionsmässigt och ur säkerhetssynpunkt en stor fördel.

 

Fakta:

Kaliber: .17 HMR.
Längd: 100 cm.
Piplängd: 53 cm.
Vikt: 2,8 kg.
Magasin: För fem skott.
Pris: 3 800 kr.
Generalagent: Classic Vapen AB.

 

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser