Sauer 303 Classic XT

Sauer 303 Classic XT är en smidig och balanserad halvautomat med intressant separat uppspänning av mekanismen.Sauer 303 Classic XT är en halvautomat som funnits en del år på den svenska marknaden med trästock. Nu finns den också med syntetstock. Studsaren är ett gevär i första hand in­riktad mot drevjakt med snabba skott i trånga pass. Text och foto: Thomas Eriksson

Ett vapen särskilt lämpat för snabba skott i trånga pass bör vara välbalanserat och inte alltför långt. Självfallet måste stocken passa skytten både i längd och med rätt kolvhöjd. På det stora hela uppfyller Sauer 303 Classic XT dessa krav. Halvautomaten är smidig och lätt att hantera. Totallängden är cirka 106 cm. Det är kort för en halvautomat.

Mycket god hanterbarhet
Sauer 303 Classic XT känns nästan som en vanlig studsare när prov­skjutningen på älgbanan genom­fördes. Den relativt tunga pipan gör att vapnet blir lite framtungt vilket är bra för balansen.
Vapnet upplevs som mycket lätt­skjutet trots en betydande myn­ningsknall beroende på den korta pipan. Piplängden är på Sauer 303 Classic XT cirka 50 cm vilket är väldigt kort med tanke på kalibern som i detta fall är .300 Winchester Magnum.
En normal piplängd för denna kaliber är mellan 60 och 66 cm för att allt krut ska hinna förbrännas i pipan. Nu blir mynningsknallen och flamman imponerande.

Bra precision
Precision är sällan något problem med moderna vapen. Sauer 303 Classic XT tillhör de bättre halvautomaterna i detta avseende. .300 Winchester Magnum är inte den enklaste patronen att idka precisionsskytte med även om en halvautomat mildrar rekylen något.
Med ett kikarsikte monterat presterade teststudsaren femskotts­träffbilder på 35 millimeter med Norma Oryx, ett alldeles utmärkt resultat för en halvautomat.
Med denna precision klarar man all den jakt som vapentypen och framför allt kalibern är ämnad för. Det kanske inte räcker för en tjäder i topp på långt håll men vem skulle komma på tanken att skjuta toppfågel med .300 Winchester Magnum.

Bänk- och banskytte
Halvautomater är lite speciella och kräver en del hantering och skytte­träning innan tekniken sitter. En vanlig konventionell studsare måste laddas om med hjälp av ett slutstycke man själv manövrerar. Efter lite träning sitter laddrörelsen där och omladdningen sker med vapnet vid axeln. Det är endast rekylen och pipuppslaget som stör.
En halvautomat sköter omladd­ningen själv med hjälp av krutga­ser. Gemensamt är att det är en del metall som först ska röras bakåt så att den avskjutna patronen kastas ut. När rörelsen bakåt stannat mer eller mindre häftigt ska mekanismen föras framåt med hjälp av en framföringsfjäder så att nästa patron matas in.
När slutstycket slår i låsläget blir det tvärt stopp och ibland kan man uppleva att vapnet på grund av rörelseenergin vill tippa framåt. Efter en tids användning lär man sig bemästra krafterna. Det är naturligtvis beroende på person hur mycket detta stör. På plussidan har man det faktum att man inte behöver släppa pistolgreppet för att repetera in en ny patron.

Öppna riktmedel
Kornet har en röd fiberoptik och siktet är helt gulmålat. För en som sedan länge är van vid kikarsikten är det intressant att ibland prova på att skjuta med öppna riktmedel. Sauer 303 Classic XT är lätt att skjuta med.
Avståndet mellan korn och sikte är kort, cirka 25 cm. En så kort vi­sir­längd kan upplevas som för kort men det går otroligt nog att skjuta bra på kortare avstånd. Det röda kornet ska ställas i siktet som ”ringen” över ett Å. Både korn och sikte kan justeras på ett enkelt sätt.

Avtryckarsystem
Halvautomater är inte kända för att ha det bästa trycket. Ofta är det hårt och med ett tydligt släp. Sauer 303 Classic XT är ett lys­an­de undantag. En kort tryckpunkt, sedan ett rent avtryck som har en vikt på drygt ett kilo, vilket får anses vara lämpligt på ett rent jakt­vapen. En halvautomat med hane har inte samma snabba avfyring som ett repetersystem med slagstift och spiralfjäder. Ett fenomen man får lära sig leva med.

Praktisk användning
Sauer 303 Classic XT har ett magasin för två patroner. Till detta kan en tredje placeras i patronläget. Det är en liten procedur att ladda vapnet. Man kan välja att ladda magasinet med två patroner, spän­na mekanismen och sedan ta ur magasinet och fylla på med ett tredje skott.
Ett annat alternativ är att öppna mekanismen och lägga in en patron på magasinet och sedan slå igen mekanismen. Därefter tar man ur magasinet och fyller det med två skott.
Oavsett vilken metod man använder för att ladda med tre skott kräver det lite övning för att det ska gå smidigt och säkerheten kräver lite uppmärksamhet vid laddning och patron ur.

Säkert system
En separat tangent på kolvhalsen för att spänna slagfjädern är en all­deles utmärkt lösning. Vapnet är
med slagfjädern slackad helt ofarligt. Det handlar bara om att kom­ma ihåg att slacka fjädern om skott­chansen inte kan utnyttjas. Det är på samma sätt med en konventionell säkring. Glömmer man att säkra så är vapnet även i det fallet livsfarligt.
Sannolikheten att mekanismen skulle spännas upp oavsiktlig får betraktas som obefintlig.

Stock
Stocken har gummerade grepp­ytor på pistolgrepp och framstock. Bakkappan är av gummi och i det närmaste lika hård som om den vore av trä eller plast. Där kommer ingen hjälp att mildra rekylen. Kolven monteras lätt av med hjälp av en lång insexnyckel. Framstocken är lika enkel att ta av för rengöring. En insexskruv under det främre rembygelfästet är allt som behöver lossas.
Pistolgreppet har en kurva som passar de flesta. Men kolvryggen känns för tunn för att ge en bra kindkontakt och huvudställning. Ett kindstöd hade också hjälp upp situationen. Vapnet är trots allt tänkt för snabbt skytte i trånga pass.

Utveckling
Enligt Jaguargruppens hemsida kan Sauer 303 Classic XT köpas i kaliber .300 WinM, 9,3×62,  8×57 IS och .30-06. Kolven kanske också bör utvecklas med kindstöd och justerbar kolvkam. Enlig uppgift passar kolvarna från Sauer 202 vilket gör att man kan variera och anpassa.

Sammanfattning
Sauer 303 Classic XT är en halvautomat med mycket god balans och stor smidighet. Säkerheten är mycket bra med separat spänning av mekanismen vid skott. Preci­sionen är utmärkt. Kort sagt Sauer 303 Classic XT är en stark konkurrent till övriga halvautomatiska studsare på marknaden.    Fakta:
Sauer 303 Classic XT

Kaliber: .300 Win Magnum, 9,3×62, 8*57 IS och .30-06.

Längd: 105 cm.

Piplängd: 52 cm.

Vikt: 3,7 kg.

Magasin: Två patroner plus ett i loppet.

Tillbehör: Extra magasin för fem patroner cirka 1 500 kr.

Pris: Från 19 900 kronor.

Generalagent: Jaguargruppen.   

4.gifHelhetsintryck: En välkonstruerad halvautomat med många intressanta lösningar. Kunde ha en bättre anpassad kolv.

5.gifSäkerhet: En mycket säker meka­nism som spänns vid skott.

5.gifPrecision: Mycket god precision med Norma Oryx.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼