Jaktnyheter

Satsar på digital viltövervakning

Nu vill jägareförbund tillsammans med SLU ta fram nya användningsområden för den digitala tekniken. Arkivfoto: Per Jonson
Svenska Jägareförbundet kommer fördjupa samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet kring metoder för för digital viltövervakning. Ny teknik kan ge bättre kunskap om våra viltstammar.
– Vi använder redan viltkameror som ett varningssystem för invasiva arter, exempelvis mårdhund, tvättbjörn och de används i rovdjursförvaltningen av bland annat länsstyrelsen, säger Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet i ett pressmeddelande och fortsätter. – Svenska Jägareförbundet inleder nu ett digitalt utvecklingsarbete i viltövervakningen. Det långsiktiga målet är att förbundet ska kunna ge ett bättre faktabaserat och användarvänligt underlag i den lokala samt regionala viltförvaltningen. För att nå det målet kommer vi att samarbeta med SLU. Förhoppningen är att förbundets medlemmar kan bidra med information från sina egna åtelkameror som finns uppsatta på jaktmarker runt om i landet. – Planeringen inleds nu för att systematisera och utveckla metoder för att nyttja digitala lösningar som kameror, drönare och artificiell intelligens inom viltförvaltningen, säger Bo Sköld avslutningsvis