Sänkt straff för dansk tjuvjägare

Malmö (JJ) I dag meddelades Hovrättens dom i tjuvjaktsfallet där en dansk man nattetid tjuvjagat bland annat kapitala hjortar runt om i Skåne.

Hovrätten väljer att sänka straffet till två års fängelse från Tingsrättens tidigare dom på tre år. I övrigt gäller Tingsrättens domslut.

Den danske mannen som fällts i Tingsrätten överklagade deras dom och ansåg sig oskyldig till flera av åtalspunkterna, bland annat tjuvjakt på flera vildsvin, kronhjort och råbock.

Hovrätten skriver i sitt domslut:

”Den brottslighet som XX har gjort sig skyldig till är tveklöst av allvarlig beskaffenhet. Straffvärdet är dock inte så högt som tingsrätten har kommit fram till utan motsvarar i stället fängelse i två år. Redan det höga straffvärdet innebär att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga för XX del. Det finns inte skäl att vid straffmätningen frångå straffvärdet.”

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser