Jaktnyheter

Sänker tilldelningen på älg

Det råder delade meningar om hur många älgar som finns i Ljusnan-Voxnan och Ljusdal-Ramsjö älgförvaltningsområden. Nu sänker länsstyrelsen tilldelningen på älg i de båda områdena. Foto: Gettyimages

Älgförvaltningsgrupperna för Ljusnan-Voxnan och Ljusdal-Ramsjö vill skjuta fler älgar än den nationella beräkningsplanen medger. Länsstyrelsen har bestämt sig för att sänka tilldelningen.

"}}

Enligt älgförvaltningsgrupperna bedöms Ljusnan-Voxnan ha 5,0 älgar per 1 000 hektar, medan Ljusdal-Ramsjö har 6,0 älgar per 1 000 hektar.

Osäkra siffror

Den nationella beräkningsmodellen för älg visar dock något helt annat. Enligt denna har Ljusnan-Voxnan 3,6 älgar per 1 000 hektar och Ljusdal-Ramsjö 4,1 älgar per hektar efter avslutad jakt.

Mot bakgrund av sina egna beräkningar har förvaltningsgrupperna ansökt om att få fälla 1,4 älg per 1 000 hektar i Ljusnan-Voxnan och 1,0 älg per 1 000 hektar i Ljusnan-Ramsjö.

Iakttar försiktighet

Med hänvisning till att den bild som redovisas av älgförvaltningsgrupperna skiljer sig så mycket från den nationella beräkningsplanen, samt med hänsyn tagen till att de aktuella jaktmarkerna är rovdjurstäta har länsstyrelsen beslutat om en minskad tilldelning.

Totalt får 1,0 älg skjutas i Ljusnan-Voxnan och 0,7 älg fällas i Ljusdal-Ramsjö.

Sänker avskjutningen

– Älgstammen är så pass låg i båda förvaltningsområdena så det finns en risk att älgstammen har svårt att återhämta sig på grund av den höga andel rovdjur som finns i området. Vi på länsstyrelsen gör därför bedömningen att det krävs vissa försiktighetsåtgärder. Så vi har beslutat att sänka den totala avskjutningen för båda älgförvaltningsområdena, säger Elina Eriksson, vilthandläggare på länsstyrelsen.