Samla älgspillning!

Borgholm (JJ) Forskare är i full färd med med ett nytt projekt inom älgforskningen på Öland. Med hjälp av älgspillning ska de få DNA som de sedan kan använda för att få veta hur stor älgstammen är, vilken sammansättning den har och de kan också skapa ett släktträd.

– Med hjälp av detta kan de få otroligt mycket information om stammen. Det är samma teknik som tillämpas vid inventering av björn och varg. Det var då man fick veta att björnstammen var större än vad man först trodde, säger Johan Johansson, ordförande för Borgholms älgskötselområde och fortsätter:

För att kunna göra inventeringen behöver forskarna få in mer spillning.

– De behöver vår hjälp. Vi har informerat jaktledarna men inte fått in tillräckligt mycket spillning. Därför ber vi nu jägarna att göra en insats. Vi har bara den här månaden kvar innan det ska vara inlämnat.

– Jägarna uppmanas ta 4-5 kulor från spillningen och lägg i en plastpåse. Märk den med plats, helst koordinater och när den plockades. Frys ner den och kontakta er jaktledare. Vi har tre personer som samlar in spillningen, säger Johan Johansson till Ölandsbladet.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser