Sametinget får ansvar för rennäringens riksintresse

Stockholm (JJ) Regeringen har beslutat att Sametinget skall vara ansvarig myndighet för områden av riksintresse för rennäringen. Ansvaret har tidigare legat på Jordbruksverket.

Sametinget är sedan tidigare förvaltningsmyndighet inom rennäringens område. Bestämmelsen i förordningen om hushållning med mark- och vattenområden ändras nu i enlighet med detta så att Jordbruksverket ersätts med Sametinget.
 
Sametinget ska efter samråd med Boverket och berörda myndigheter lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som Sametinget bedömer vara av riksintresse för rennäringen enligt miljöbalken. 
– Detta beslut är ytterligare ett steg för att samla ansvar och kompetens i rennäringsfrågor hos Sametinget, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson, i ett pressmeddelande..

Dela artikeln via e-post

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Skjutbiograf byggs i Örebro

Nu ska en kombinerad skjutbiograf och jaktbutik byggas i Örebro. Det är Lanna Lodge, strax utanför staden som expanderar sina verksamheter. Första spadtaget tas nästa vecka.
ANNONS ▼