Jaktnyheter

Samepolitiker överväger att stämma staten om rovdjuren

Staten lever inte upp till överenskommelserna om rovdjuren i renskötselområdet, tycker samiske politikern Anders Kråik, som är inne på att stämma staten. Foto: Gettyimages

Partiledaren i Samerna, Ander Kråik, överväger att stämma staten för den rovdjurspolitik som pågår i renskötselområdet.

"}}

– Lyckas man inte den politiska vägen, så återstår ju den rättsliga vägen, säger Anders Kråik till Sameradion.

Det handlar dels om de toleransnivåer på max tioprocentiga förluster till rovdjuren som Riksdagen beslutat om.

– Jag var med och undertecknade dokument som Sametinget och Naturvårdsverket var överens om. Och de måste ju efterlevas om rennäringen sha ha en chans att vara bärkraftig, säger Anders Kråik.

Missnöjet med rovdjurspolitiken handlar också om att staten inte fullt ut ersätter de skador som rovdjuren orsakar renägarna.

Kråik är också kritisk mot att Naturvårdsverket tvingat in ett vargrevir i den södra delen av renskötselområdet.

– Är det verkligen legalt för en stat som föstör förutsättningarna för en hållbar rennäringen. Det får inte uteslutas att det måste bli en rättslig prövning, säger Anders Kråik till Sameradion.