Sameby föreslås skrämma vargen

Överkalix (JJ) Sedan i våras har en varg oroat Ängeså sameby. Vargen märktes med en GPS-mottagare i april och har enligt renskötarna dödat många kalvar och tar upp till fyra renar i veckan. Trots detta säger länsstyrelsen nej till skyddsjakt.

Länsstyrelsens nej till skyddsjakt motiveras med att samebyn inte vidtagit några åtgärder för att skrämma vargen.
Tidigare har vargen skrämts från Gällivare i samarbete med en sameby och länsstyrelsen. Företrädare för Ängeså sameby menar att de försökt skrämma bort vargen, men att den ganska snart kom tillbaka.

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser