Bucht lämnar luddiga svar i säljaktfrågan

Kungsbacka (JJ) Med anledning av sälpopulationens utveckling och de diskussioner som förts på senare tid inom jägareförbund samt forsknings- och yrkesfiskemiljö har Jaktjournalen försökt få svar kring licensjaktsmöjigheter av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht duckar i säljaktsfrågan. Foto: Gettyimages/Kristian Pohl

Jaktjournalen hade några övergripande frågor som vi ville ha svar på. Dels ville vi veta vad som hindrar licensjakt på säl. Naturvårdsverket, forskarna och jägarna är eniga om att licensjakt kan införas.

Vi ville också veta hur Sven-Erik Bucht ser på det resursslöseri som blir följden av handelsförbudet av sälprodukter. Kompetens kring förädling går förlorad, vilket i sin tur gör att argument för ökad jakt kan nekas eftersom sälprodukter ändå inte kan vare sig förädlas eller säljas.

Sven-Eric Bucht svarar oss skriftligen men det visar sig att hans svar inte är riktade direkt mot vår frågeställning utan är desamma som han anförde under en interpellationsdebatt tidigare i veckan.

Buchts svar

Det här är en viktig fråga. Jag känner väl till de effekter som sälen har på fiskerinäringen, eftersom de tar fisk direkt ur fiskenäten och förstör fiskeredskap. Det finns också tecken på att säl kan ha en negativ effekt på kustfiskebestånden i synnerhet.

Med anledning av den rådande situationen med sälens skador har Regeringskansliet under det senaste året haft flera samtal med forskare, myndigheter och intresseorganisationer för att se över möjligheterna att förvalta sälen på ett hållbart sätt. Bland annat hölls ett rundabordssamtal om säl efter inbjudan av Näringsdepartementet. Regeringskansliet hanterar i nuläget frågan om hur vi på bästa sätt kan hantera de synpunkter och nya underlag som framkommit under dessa samtal.

År 2009 infördes ett import- och försäljningsförbud av sälprodukter inom EU. Sverige beviljades då ett undantag för fortsatt försäljning av sälprodukter från skyddsjakten inom EU.

Kanada och Norge inledde 2011 en tvist i Världshandelsorganisationen (WTO) mot EU eftersom de ansåg att förbudet var handelshindrande. WTO:s tvistlösningsorgan kom fram till att EU:s förbud var tillåtet enligt gällande handelsregler, men att undantaget för Sveriges skyddsjakt inte var förenligt med WTO-rätten. EU genomförde WTO-utslaget och det svenska undantaget togs bort 2015 trots en aktiv insats från regeringen och andra aktörer för att kunna behålla undantaget. Sverige måste rätta sig efter gällande förordning och är således förhindrat enligt EU-rätten att sälja sälprodukter inom EU.”

Forskare kritisk

Sven-Gunnar Lunneryd, sälforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet skrattar när Jaktjournalen läser upp landsbygdsministerns svar.

– Det är ju rena rama snömoset. Politiker gömmer sig bakom EU-beslutet om handelsförbud. Det är upprörande att höra hur politiker använder handelsförbudet som argument när yrkesfisket drabbas så pass hårt av sälens predation. Det borde vara mycket mer viktigt att skapa balans i havet. Den gemensamma sältillväxten är mellan 5-9 000 sälar just nu och ökar hela tiden.

Enligt Sven-Gunnar Lunneryd är det orimligt att tro att vi kan jaga ner beståndet ens om vi tillåter licensjakt, så det får några tydliga effekter.

– Vi har befarat den här situationen länge och framhävt att man måste ”mota Olle i grind”, men här har politiker inte ens bemödat sig att diskutera hur vi ska mota Olle. Regeringskansliet har inte alls haft flera samtal med oss. Jag känner bara till ett möte och de ägde rum i slutet av förra året. Representater från Regeringen sa inte någonting på det mötet, säger han.

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

DEBATT: ”Länsstyrelsens jaktförbud kommer knäcka rapphönan”

Länsstyrelsen i Hallands läns yttrande över preliminära förslag till jakttidsändringar innehåller ett flertal slutsatser baserade på egna agendor och tyckande av föredragande tjänsteman. Att införa jaktförbud på rapphöna är det mest allvarliga, skriver tidigare ordförande i Jägareförbundet Halland, Boo Å Wallén.

REPLIK: Stövarklubben har full transparens

I en replik svarar Styrelsen för Svenska Stövarklubben att klubben har full transparens i ekonomin och att den sköts på ett ansvarsfullt sätt. Styrelsen skriver också att det anordnas mycket aktiviteter och att insändaren var osmaklig och publiceringen anmärkningsvärd.
ANNONS ▼