Jaktnyheter

Sako Sweden och Ammotec bildar nytt bolag

Två stora aktörer på svenska marknaden blir en. Vad det nya företaget ska heta är dock inte klart. Foto: Josefine Julén

I fjol köpte Beretta Holding Group Ruag Ammotec och nu får detta efterverkningar i Sverige. Sako Sweden och Ammotec Sweden bildar ett gemensamt säljbolag. 
– Vi vill effektivisera vår säljorganisation, säger Kjell Edholm som blir VD för det gemensamma bolaget.

Sako Sweden är Berettas svenska säljbolag som marknadsför vapen och ammunition från kända varumärken som bland annat Sako, Tikka, Beretta och Benelli. Ammotec har främst fokus på ammunition och säljer bland annat Norma och Rottweil men också vapen som exempelvis CZ och Anschutz.

Som en naturlig följd av Beretta Holding groups förvärv av Ruag Ammotec sker nu också förändringar på den svenska marknaden. 

– Det är helt nytt. Vi kommunicerade ut budskapet i går till vår personal och våra kunder att vi blir en organisation. Vi har inte ens ett namn för det nya bolaget än, säger Kjell Edholm.

Varför gör ni detta?

– Vi vill så klart stärka vår position på marknaden här i Sverige och bli en effektivare organisation. Vår ambition är att förbättra servicenivån men hur vi ska göra detta vare sig kan eller vill jag svara nu. Vi är i ett väldigt tidigt skede.

Hur kommer sammanslagningen påverka personalen?

– Hur vi kommer organisera oss är inte klart så det kan jag inte svara på, men i dag finns våra lager på flera håll i landet och det är inte optimalt. Det kan finnas fördelar att ha lagret under ett och samma tak. Vi vill göra det enklare för både för våra säljare och för våra kunder. Det ska vara lätt att handla av oss, säger Kjell Edholm.

I dag återfinns Ammotecs huvudkontor i Karlskoga. Sako Sweden har sitt säte i Stockholm.