Så stort är ett vargrevir

Ett vargrevir har en yta motsvarande en kvadrat där varje sida är cirka tre mil lång. Det finns dock variationer borende på både hur terrängen ser ut och hur stor tillgången är på bytesdjur.

Ett vargrevir uppgår därmed till mellan 800-1000 kvadratkilometer. Detta motsvarar 140 056 stycken fotbollsplaner.
Det här uppger vargfakta.se som hänvisar till ”Rovdjurscentret de 5 stora” som källa.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser