Så resonerar tingsrätten kring Sjundafallet

Södertälje (JJ) Vargtiken i Sjundareviret sköts i enlighet med paragraf 28 som ger djurägare rätt att försvara sina djur vid vargangrepp. Tingsrätten finner också att den åtalade och nu friade mannen har gett en trovärdig berättelse kring händelsen.

Tingsrätten ser inget anmärkningsvärt i att människor i området diskuterade vargfrågan och att den åtalade mannen hade många kontakter med grannar i ärendet.

”Det ligger i sakens natur att inte minst de personer, bl.a. barnfamiljer, som bodde i anslutning till vargreviret – vissa av dem med hundar, får och hästar på sina gårdar – hade skäl att känna oro på grund av närvaron av varg. Utredningen ger vid handen att vargar uppträdde oskyggt och i några fall befann sig mycket nära bostadshus samt att det förekom flera, dokumenterade, attacker av varg mot tamdjur. Att det mot den bakgrunden förekom en påfallande stor mängd kontakter /…/ som rörde frågor om varg kan inte anses anmärkningsvärt”, skriver tingsrätten i domen.

”Jargong”

Åklagare Christer B Jarlås har inte lyckats bevisa sin tes, att den åtalade mannen bedrev jakt på varg när skyddsjakten var över.

Jarlås har inte heller lyckats övertyga rätten om att sms där skytten kallades hjälte eller skrev ”The target is eliminated” är bevis för illegal jakt.

”Sådant textinnehåll kan dock i många fall uppfattas som utslag av en jargong eller i vissa fall som skämtsamt menat. Oavsett om uttryck av det slaget i efterhand kan ses som olyckliga eller, av utomstående, som oacceptabla går det inte att säga att den typen av texter ger något egentligt stöd för påstående om brott”, skriver Södertälje tingsrätt.

Inget brott

Att mannen efter skjutningen först ringde privata vänner och sedan länsstyrelsen, finner rätten ”märkligt” men utan att det påverkar hans trovärdighet.

Södertälje tingsrätt konstaterar att mannen gick på sin egen jaktmark, under jakttid, bar vapen helt legalt och hade en sällskapshund lös utan att det var ett lagbrott.

Han agerade precis som lagen föreskriver: Skrek högt och avlossade ett varningsskott när vargen kom nära hans hund. När det inte hjälpte avvärjde mannen en förestående attack på hunden genom att skjuta vargen.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Nu är tid för att stärka banden med jakthunden

Det är så här års man kan stärka banden med hunden, så att man slipper stå och klia sig i huvudet och fundera på varför den hellre jagar fyra socknar bort än på marken där man själv befinner sig, skriver Mikael Moilanen i den här krönikan.

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Annonser