Så resonerar länsstyrelsen kring nobbad skyddsjakt

Stockholm (JJ) – Vid båda angreppen förra veckan saknades stängsel runt delar av hagarna. Det säger Göran Åström, miljödirektör vid Länsstyrelsen Stockholm, i Jaktjournalens webbradio.

Göran Åstsröm, miljödirektör vid Länsstyrelsen Stockholm, förklarar varför det inte blir någon skyddsjakt på varg på Molstaberg. Foto: Sara Burman och Gettyimages

Göran Åström bereds tillfälle att svara på den kraftiga kritiken från LRF-ordföranden i Mälardalen, Per Pettersson, och redogöra för hur länsstyrelsen resonerat i beslutet där Molstabergs gård nekas skyddsjakt på varg.

 

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser